Kurs SRC Kraków

Szkolenie na licencję radiooperatora przygotowuje do państwowego egzaminu w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej (UKE) oraz daje uczestnikom wiedzę i umiejętności potrzebne do prowadzanie łączności radiowej na morzu. Chociaż formalnie kurs nie jest warunkiem dopuszczenia do egzaminu, to w rzeczywistości bez niego zdać egzamin trudno. A jeszcze trudniej nauczyć się samemu skutecznej i prawidłowej obsługi radiostacji morskiej.

Jak wygląda kurs radiooperator w Krakowie?

Jest to jednodniowe szkolenie praktyczne. W trakcie kursu omawiamy i ćwiczymy wszystkie procedury radiokomunikacji morskiej stosowane na radiostacjach VHF DSC, w tym łączność:

 • alarmową MAYDAY
 • ponaglenia PAN PAN
 • bezpieczeństwa SECURITE
 • zwykłą 

Szkolenie prowadzimy w kameralnej grupie na radiostacjach Icom-323 oraz Icom-330, ponieważ takiego samego sprzętu używa Komisja Egzaminacyjna UKE. W trakcie szkolenia zapoznajemy kursantów z innymi urządzeniami oraz podsystemami Morskiego Światowego Systemu Łączności Alarmowej i Bezpieczeństwa (GMDSS):

 • Cyfrowe Wywołanie Selektywne (DSC)
 • radiopława EPIRB
 • transponder radarowy SART
 • AIS
 • NAVTEX

Dawkę wiedzy teoretycznej ograniczamy do niezbędnego minimum po to, by efektywnie wykorzystać czas na ćwiczenia praktyczne. Teorię potrzebna do zdania egzaminu kursanci zgłębiają sami z podręcznika i innych materiałów.

Jak wygląda egzamin na radiooperatora w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej (UKE)?

Egzamin na Świadectwo Operatora Łączności Bliskiego Zasięgu (SRC: Short Range Certificate) przeprowadzają Delegatury wojewódzkie oraz ośrodki szkolenia marynarzy na Wybrzeżu. W każdym ośrodku egzamin przeprowadzany jest w taki sam sposób i obejmuje dwie części:

 • test
 • sprawdzian praktyczny

Część teoretyczna egzaminu polega na rozwiązaniu testu 15 pytań jednokrotnego wyboru. W każdym  z trzech modułów testu, który zawiera 5 pytań, kandydat może popełnić dwa błędy. Negatywna ocena z części lub całości testu nie jest przeszkodą w dopuszczeniu do egzaminu praktycznego.

Praktyczny sprawdzian umiejętności obejmuje:

 • łączność radiotelefoniczną (np. MAYDAY)
 • korzystanie z systemu DSC (np. wysłanie zawiadomienia URGENCY)
 • obsługę radiopławy EPIRB
 • omówienie i wykorzystanie transpondera radarowego SART

Czy egzaminy na licencję radiową przeprowadza tylko Urząd Komunikacji Elektronicznej?

Tak, w Polsce jedyną instytucją uprawnioną do przeprowadzania egzaminów i wystawiania świadectw radiooperatora jest UKE. Wynika to zarówno z postanowień prawa międzynarodowego (Konwencja o Bezpieczeństwie Życia na Morzu, SOLAS) jak i przepisów krajowych. Tzw. certyfikaty kompetencji wystawiane prze szkoły żeglarstwa i federacje sportowe nie są dokumentami w rozumieniu prawa i nie przyznają posiadaczowi żadnych uprawnień.

Czy świadectwo radiowe wystawione przez UKE honorowane jest zagranicą?

Oczywiście, że tak, na takiej samej zasadzie jak polskie prawo jazdy czy dyplomy wyższych uczelni. 

Do czego jest potrzebna licencja radiooperatora na jachcie?

Krótko mówiąc jest to dokument niezbędny do pływania po morzu. W praktyce każdy jacht morski wyposażony jest w radiostację VHF DSC stacjonarną lub ręczną. Radiostacja musi być zarejestrowana w odpowiednim urzędzie państwowym, a do jej obsługi uprawniony jest tylko certyfikowany radiooperator. 

Bez licencji SRC nie można więc:

 • wyczarterować jachtu morskiego 
 • legalnie pływać prywatnym bądź klubowym jachtem 

Wynika z tego zatem, że do pływania jachtem żaglowym lub motorowym po morzu poza patentem niezbędne jest świadectwo SRC.

Ile kosztuje kurs radiooperator SRC w Krakowie i co zawiera cena?

Cena szkolenia  w niewielkiej grupie wynosi 450 zł i zawiera:

 • szkolenie
 • drukowany test egzaminacyjny z kluczem odpowiedzi
 • książkę T. Bartlett, Operator Łączności Bliskiego Zasięgu. Podręcznik RYA
 • dostęp do bazy testów w wersji elektronicznej
 • materiały dydaktyczne on line
 • darmowe powtórzenie kursu w przypadku niepowodzenia na egzaminie

Dlaczego warto wybrać nasz kurs?

Żeglowaniem po morzu zajmujemy się ponad 40 lat, a szkoleniem i egzaminowaniem żeglarzy i motorowodniaków niewiele krócej. Dlatego nasz kurs radiooperatora SRC w Krakowie, to:

 • wieloletnie doświadczenie w żeglarstwie morskim
 • setki rejsów morskich, kursów i przeprowadzonych łączności radiowych
 • szkolenie na rzeczywistym sprzęcie używanym przez Komisje Egzaminacyjne UKE
 • łączenie teorii z praktyką poparte własnymi doświadczeniami
 • wysoka skuteczność nauczania – niemal 100% naszych kursantów zdaje państwowy egzamin na licencję radiooperatora za pierwszym razem
 • setki zadowolonych klientów, którzy chętnie biorą udział w naszych rejsach i szkoleniach